Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z abonamentów dla osób indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym znajdującym się w domenie poltvn.com (zwanym dalej "Serwisem" lub "Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego (oraz akceptacji Regulaminu), udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza potwierdzającego rejestrację.

3. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia, wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu, podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę, uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

4. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

5. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

6. Zmiana adresu e-mail użytkownika wiąże się z nową aktywacją TV Box oraz opłatą za aktywacyjną.

7. Wykupione pakiety dostępowe nie nie mogą być przenoszone do innych kont użytkowników TV Box.

8. Użytkownik może wykupić dostępowy Pakiet HD na określoną ilość czasu zawartą przy wyborze rodzaju Pakietu.

9. Użytkownik wykupuje Pakiet HD za pomocą dostępnych w Portalu form płatności. Po dokonaniu zakupu w określonym przez Serwis czasie wysyłane jest potwierdzenie zakupu pakietu dostępowego na adres e-mail Użytkownika podany przy zakładaniu konta.

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych operatorów za posrernictwem TV Box mogą być przesyłane za pomocą formularza kontaktowego Serwisu.

11. PolTVN nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów multimedialnych nadawanych przez operatorów (nadawców), a także za jakość łącza internetowego użytkownika.

12. Transakcje online obsługiwane są za posrednictwem systemu Square operator terminalgr.

13. Kupione pakiety dostępowe do platform TV nie podlegają reklamacji i refundacji.

14. Aktywacja TV Box oraz pakietów trwa do 72 godzin od zaksięgowania płatności.

15. Potwierdzenie płatności za pakiet wysyłany jest automatycznie po zaksięgowaniu na adres e-mail podany do rejestracji TV Box.

16. PolTVN nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z odbiorem poczty e-mail użytkownika.

17. PolTVN jest serwisem pośredniczącym w opłatach za pakiety telewizji udostępnianych przez portale, które udostępniają programy telewizyjne przez internet. Pośredniczymy w płatnościach oraz sprzedaży dekoderów pozwalających oglądanie polskich kanałów telewizyjnych i tematycznych. Nie zajmujemy się rozprowadzaniem plików chronionych prawem autorskim. Oferowane przez nas dekodery łączą się z serwerami takich serwisów jak: Polsat, iPla, NeoTV, Netflix, GolvodTV, GoogleTV, Amazon, WeebTV, SkyView, Hulu, Youtube oraz wiele innych.

18. Dokonując rejestracji w naszym serwisie, użytkownik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 

 

Zadaj pytanie

Copyright by POLTVN.com 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone!